Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych

W dniu 28 stycznia 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, które były przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru dwudziestu odmian rzepaku ozimego i dwóch odmian rzepaku jarego.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy

- Acapulco (d. LE12/239) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- Archimedes (d. LE12/252) - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- Bazalt (d. BKH 4213) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

- Birdy (d. MH 07 BD 018) - odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Chrobry (d. MAH 7113) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- DK Expiro (d. CWH286) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Expression (d. CWH253) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Extract (d. CWH301) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Platinium (d. CWH298) - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- ES Imperio (d. ESC13017) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- ES Cesario (d. ESC13024) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- Hamilton (d. SLM 1307) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Marcelo (d. BOH 6613) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Panama (d. LSF 1332) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Polka (d. PN1514) - odmiana populacyjna, cechuje się podwyższoną zawartością kwasu oleinowego i obniżoną zawartością kwasu linolowego; zgłaszający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików

- SY Ilona (d. SWO 29596) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- SY Rokas (d. SWO 295245) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- Taifun (d. WRH 420) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

- Tigris (d. DMH303) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- Vapiano (d. SWO 2075) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

Rzepak jary

- Karo (d. MAH 3314) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Lumen (d. DLE 1484) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.