Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka

W dniu 26 stycznia 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru dziewięciu odmian ziemniaka.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:

- Aldona (d. ZAH 21613) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp.z o.o. - Grupa IHAR

- Amarant (d. STB 20813) - odmiana skrobiowa średniopóźna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie

- Lawenda (d. ZAH 21113) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR

- Lady Rosetta - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty do mączystego. Przeznaczona głównie do produkcji chipsów; zgłaszający: LIND sp. z o.o.

- Lech (d. ZAH 21413) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR

- Madeleine - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o.

- Manitou - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o.

- Tacja (d. ZAH 21313) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. - Grupa IHAR

- Tonacja (d. STB 20213) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie