Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka

W dniu 21 stycznia 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka; na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru czternastu odmian buraka cukrowego i czterech odmian buraka pastewnego.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Burak cukrowy

- BTS 2160 (d. BETA 446) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: Betaseed GmbH

- BTS 8840 (d. BETA 454) - odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Betaseed GmbH

- Doppler (d. ST12442) - odmiana typu normalnego do normalno-plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

- Fala (d. SV1402) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

- FD Taekwondo (d. FD14B2008) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Jadeit (d. KTA1313) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

- Kagu (d. SV1401) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.

- Krajan (d. KTA1311) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

- Lancaster (d. ST15413) - odmiana typu plennego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.

- Marenka KWS (d. 3K410) - odmiana typu normalnego; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Polanin (d. PPW 5113) - odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

- Polmar (d. MA2167) - odmiana typu normalnego do normalno-cukrowego; zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.

- Primabella KWS (d. 4K485) - odmiana typu plennego; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Zeltic (d. MA4044) - odmiana typu plennego; zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.

  

Burak pastewny

- Brick (d. FD14F9001) - odmiana jednokiełkowa, diploidalna o białej barwie korzeni; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Rekord Poly Bis (d. MHR-PB-0613) - odmiana wielokiełkowa, anizoploidalna o czerwonej barwie korzeni; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

- Ursus Poly Bis (d. MHR-PB-0513) - odmiana wielokiełkowa, anizoploidalna o żółto-pomarańczowej barwie korzeni; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

- Zentaur Poly Bis (d. MHR-PB-0413) - odmiana wielokiełkowa, anizoploidalna o białej barwie korzeni; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.