Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 19 stycznia 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 17 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 10, pszenica zwyczajna – 4, owies zwyczajny – 2, pszenżyto – 1).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień

- Allianz (d. 121-9D) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- KWS Cantton (d. KWS 12/4112) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- KWS Harris (d. KWS 13/223) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- KWS Vermont (d. KWS 13/205) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- Paustian - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Polonia Staropolska (d. STH 9713) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- RGT Baltic (d. LSB 0794.3180) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

- RGT Planet (d. LSB 0769.3306) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

- Ringo (d. RAH 457/10) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

- Uta (d. NORD 11/2412) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

  

Owies zwyczajny

- Elegant (d. STH 10613) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Romulus (d. DC 07116-11/2) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

  

Pszenica zwyczajna

- Nimfa (d. STH 613) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Rusałka (d. KOH 5513) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Varius (d. STRU 112231.1) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- WPB Skye (d. LW 06SW121-01) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa

  

Pszenżyto

- Mamut (d. DC 06177-49) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.