Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada dyrektorów i głównych księgowych SDOO

W dniu 15 stycznia 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada dyrektorów i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian oraz osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w SDOO z udziałem kierownictwa COBORU.

Narada poświęcona była omówieniu rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w 2015 roku oraz zasad tworzenia i aktualizacji planu zamówień publicznych, a także przybliżeniu przewidywanych zmian ustawy o zamówieniach publicznych.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia przedstawicielom stacji doświadczalnych oceny odmian nowego zastępcy dyrektora COBORU ds. finansowych – głównego księgowego, Pana Jarosława Zimniaka, który to stanowisko objął z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Zmiana nastąpiła w związku z odejściem z pracy Pana Tomasza Balcerskiego, który pełnił tę funkcję od 1 października 2011 roku.