Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 14-15 grudnia 2015 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była podsumowaniu działalności COBORU w roku 2015 pod względem merytorycznym i gospodarczym. Omówiono też podstawowe założenia planu działalności merytorycznej w roku 2016 oraz poruszono kwestie zamówień publicznych. Dodatkowo odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania Pani mgr inż. Mirosławy Domańskiej – długoletniego dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Radostowie, która przeszła na emeryturę. W czasie pracy zawodowej Pani Mirosława Domańska przyczyniła się do rozwoju naszej instytucji, zwłaszcza poprzez swoje duże zaangażowanie i wkład osobisty w tworzeniu i wdrażaniu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian, nie tylko na terenie województwa pomorskiego, ale w całym kraju.

Ponadto pożegnano również kończącego pracę zawodową Pana mgr. inż. Stefana Jarockiego, długoletniego dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Rychlikach. Dyrektor Stefan Jarocki aktywnie uczestniczył w działalności doświadczalnej COBORU w województwach północnej Polski, gdzie dał się poznać jako sumienny i odpowiedzialny pracownik.