Wyszukaj odmianę    Kontakty
Medal „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” dla prof. dr hab. Edwarda S. Gacka

W dniu 20 listopada 2015 roku, podczas uroczystości z okazji „Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Augusta hr. Cieszkowskiego’’, dyrektorowi COBORU, prof. dr. hab. Edwardowi S. Gackowi, został wręczony medal „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” w uznaniu zasług na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Medal wręczył JM Rektor w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak oraz Wojewoda Poznański, Pani Dorota Kinal.