Wyszukaj odmianę    Kontakty
Seminarium Naukowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Szczegółowej Uprawy Roślin i Katedrę Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na którym prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat naukowy pt. „Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie”.

W seminarium wzięli udział pracownicy naukowi i studenci UP we Wrocławiu oraz zaproszeni hodowcy i przedstawiciele sektora nasiennego z Dolnego Śląska i sąsiednich województw. W seminarium uczestniczyli także: kierownictwo i specjaliści merytoryczni dolnośląskiego oddziału terenowego COBORU z siedzibą w Zybiszowie i z podległych mu zakładów doświadczalnych oceny odmian (ZDOO).

Problematyka wystąpienia spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych, czego dowodem była bardzo ożywiona dyskusja.

W tym samym dniu dyrektor COBORU złożył roboczą wizytę w SDOO w Zybiszowie, gdzie spotkał się z kadrą kierowniczą i specjalistami dolnośląskiego oddziału terenowego COBORU.