Wyszukaj odmianę    Kontakty
Jubileusz 70-lecia działalności hodowlano-nasiennej w „Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o.”

W dniu 22 października 2015 roku Dyrektor COBORU wraz z przedstawicielami Sta-cji Doświadczalnej Oceny Odmian COBORU wziął udział w uroczystościach 70-lecia dzia-łalności hodowlano-nasiennej w „Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o.”

Prof. dr hab. Edward Gacek w imieniu kierownictwa, specjalistów merytorycznych z Centrali oraz wszystkich pracowników z oddziałów terenowych COBORU pogratulował kierownictwu i hodowcom roślin osiągnięć hodowlano-marketingowych, jakich dokonano w Hodowli Roślin Strzelce na przestrzeni siedemdziesięciu lat.