Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada dyrektorów i głównych księgowych SDOO

W dniu 21 października 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada z udziałem kierownictwa COBORU oraz dyrektorów i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian.

Narada poświęcona była omówieniu planu finansowego na rok 2016, w tym przewidzianych dla COBORU wysokości dotacji, oraz analizie obecnej sytuacji finansowej COBORU, w tym kondycji finansowej poszczególnych stacji doświadczalnych oceny odmian.

Przedstawiono również założenia planowanej zmiany ustawy o zamówieniach publicznych oraz analizę upowszechniania wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w poszczególnych województwach poprzez Internet.