Wyszukaj odmianę    Kontakty
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

W dniu 4 października 2015 roku odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Agrobiznesu (WSA) w Łomży. W uroczystości wziął udział prof. dr hab. Edward S. Gacek, który wygłosił wykład in-auguracyjny pt. „Wyzwania stojące przed hodowlą roślin i nasiennictwem”.