Wyszukaj odmianę    Kontakty
VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i innowacje w produkcji rolnej” Kraków, 17-19 września 2015

W dniach 17-19 września 2015 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyła się VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „Badania i innowacje w produkcji rolnej”.

W konferencji uczestniczyły 162 osoby, w tym 12 naukowców z zagranicy – z Austrii, Czech i ze Słowacji.

Podczas posiedzeń plenarnych i sesji posterowych przedstawiono wyniki prac z zakresu szeroko rozumianej agronomii i wymieniono poglądy na aktualne problemy badawcze w tym obszarze nauki.

W konferencji wziął udział prof. dr hab. Edward S. Gacek, który wygłosił referat pt. „Znaczenie postępu odmianowego we współczesnym rolnictwie”. Był też współautorem wystąpienia pt. „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie soi”, autorstwa dra Kazimierza Pyziaka (SDOO Głubczyce), dra Władysława Kościelnego (OODR Łosiów) i prof. dra hab. Bogdana Kuliga (AR Kraków).