Wyszukaj odmianę    Kontakty
III Kongres Nauk Rolniczych „NAUKA-PRAKTYCE” Warszawa, 10 września 2015

W dniu 10 września 2015 roku odbył się w Warszawie III Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Rybackiej.

Kongres był poświęcony zagadnieniom innowacji w sektorze rolno-spożywczym, nowym technikom i technologiom w produkcji rolniczej, przetwórstwie żywnościowym oraz rybołówstwie.

Ponadto celem tego wydarzenia naukowego było wskazanie kierunków badań naukowych, których wyniki będą skutecznie wspierały Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w realizacji obecnej i przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Kongres otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki, po czym głos zabrali Pan Czesław Siekierski – przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, i Pan Jan Krzysztof Ardanowski – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

W Kongresie uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele resortu rolnictwa oraz nauki i szkolnictwa wyższego, rektorzy uczelni rolniczych, dyrektorzy instytutów resortowych i innych instytucji z infrastruktury rolnictwa.

Do udziału w Kongresie został zaproszony dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward S. Gacek.