Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta ÚKSÚP

W dniu 9 września 2015 roku roku w centrali COBORU i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej przebywali z wizytą Pani Emília Mikulová i Pan Ľubomír Bašta, przedstawiciele ÚKSÚP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave) – instytucji zajmującej się m. in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Słowacji.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w badaniach OWT roślin wiechlinowatych i bobowatych drobnonasiennych, w szczególności wymiana uwag dotyczących cech metodycznych, kolekcji odmian oraz głównych problemów występujących w tej grupie roślin.

Poza wizytą polową Goście zwiedzili Przechowalnię Prób Wzorcowych Odmian w Słupi Wielkiej, park maszynowy oraz zapoznali sie z przyrządami pomiarowymi znajdującymi się w stacji.