Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie specjalistów Państwowej Komisji ds. Badania Odmian Roślin Uprawnych Republiki Mołdawii

W dniach od 30 sierpnia do 5 września 2015 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował i przeprowadził szkolenie Struktura i organizacja rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin rolniczych warzywnych i sadowniczych, badania WGO i OWT dla ww. grup roślin, a także system porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian dla praktyki rolniczej w Polsce dla specjalistów Państwowej Komisji ds. Badania Odmian Roślin Uprawnych Republiki Mołdawii. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project (ACED)”, współfinansowanego przez United States Agency for International Development (USAID).

W szkoleniu udział bierze piętnastu specjalistów z Mołdawii reprezentujących: Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, ACED, Państwową Agencję Własności Intelektualnej, Badawczy Instytut Ogrodnictwa, Związek Producentów Owoców „Moldova Fruct” oraz przede wszystkim Państwową Komisję ds. Badania Odmian Roślin Uprawnych z prezydentem Mihailem Machidonem na czele.

Goście z Mołdawii zapoznali się ze strukturą i organizacją COBORU, procedurami i dokumentacją dotyczącą rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin rolniczych warzywnych i sadowniczych w Polsce, systemem badań urzędowych WGO i OWT, oceną tożsamości i czystości odmianowej (OTO) oraz Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Obecnie w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej, Zybiszowie i w Węgrzcach oraz Zakładzie Doświadczalnym w Brzeznej, należącym do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, odbywają się zajęcia praktyczne dotyczące badań WGO, OWT i OTO.