Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień fasoli w Czesławicach

W dniu 7 sierpnia 2015 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Czesławicach (woj. lubelskie) COBORU zorganizował „Dzień fasoli”. Uczestniczyli w nim hodowcy i przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych, których odmiany posiadają znaczący udział w krajowym rynku tego gatunku, oraz specjaliści COBORU.

Spotkanie to było doskonałą okazją do zapoznania się z nowościami odmianowymi. Prezentowane odmiany fasoli w połowie wywodziły się z krajowych ośrodków hodowlanych, pozostałe były hodowli zagranicznej. W większości reprezentowały grupę odmian zielonostrąkowych, przeznaczonych głównie do przetwórstwa. Pokaz doświadczenia wyznaczono w terminie dojrzałości zbiorczej większości odmian. Mimo znacznego deficytu opadów w województwie lubelskim, stan roślin znalazł uznanie w opinii wizytujących osób. Przygotowane próby demonstracyjne strąków pozwalały na ich dogodną ocenę porównawczą.

W ramach spotkania zaprezentowano też wyniki doświadczeń przeprowadzonych w zakładach doświadczalnych COBORU w ubiegłym sezonie. Podczas wizyty w Czesławicach przybyłych gości zapoznano ponadto z innymi doświadczeniami roślin warzywnych, prowadzonymi dla celów sporządzania list opisowych odmian. Szczególne zaciekawienie wzbudziły doświadczenia z ogórkiem i cebulą.