Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) Kijów, Ukraina

W dniach od 29 lipca do 1 sierpnia 2015 roku w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) w Węgrzcach i Głubczycach przebywała z wizytą dyrekcja Ukraińskiego Instytutu Ekspertyzy Odmian Roślin (УИЭСР) z Kijowa w osobach: Siergiej Iwanowicz Mielnik – dyrektor УИЭСР, Vasilij Grigoriewicz Kuzko – dyrektor Lwowskiego Oddziału УИЭСР, i Władimir Konstantynowicz Charczuk – dyrektor Wołyńskiego Oddziału УИЭСР. УИЭСР jest instytucją zajmującą się rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Ukrainie.

W spotkaniu COBORU reprezentowali m.in. : prof. dr hab. Edward Gacek - dyrektor COBORU, mgr inż. Elżbieta Radomska – kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, mgr inż. Jolanta Madejska - dyrektor SDOO w Węgrzcach, dr Kazimierz Pyziak – dyrektor SDOO w Głubczycach, oraz mgr inż. Tomasz Kulon – zastępca dyrektora SDOO w Zybiszowie.

WCelem wizyty było zapoznanie strony ukraińskiej z organizacją, funkcjonowaniem i finansowaniem COBORU, w tym stacji doświadczalnych oceny odmian, systemem badań wartości gospodarczej odmian (WGO) oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian w Polsce oraz system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian dla praktyki rolniczej. Ponadto omówiono założenia do umowy o dalszej współpracy na lata 2016-2020 pomiędzy COBORU i УИЭСР. Podpisanie umowy o współpracy zaplanowano na jesień 2015 roku. Studyjna wizyta z Ukrainy była również podyktowana koniecznością dostosowywania przepisów i działalności w zakresie badania odmian roślin uprawnych i ochrony odmian na Ukrainie do standardów UE.

Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Spółki Top Farms w Głubczycach, w tym produkcją zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych oraz produkcją mleka, a także prowadzonymi w firmie doświadczeniami z soją.