Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne specjalistów roślin ozdobnych

W dniach 28-29 lipca 2015 roku w hotelu Diadem w Jerzmionkach odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie tworzenia projektów krajowych metodyk dla taksonów arniki i rożnika oraz prowadzenia badań odrębności wyrównania i trwałości (OWT) roślin ozdobnych. Szkolenie zorganizowała Pracownia OWT Roślin Ozdobnych i Sadowniczych Zakładu Badania i Oceny OWT Odmian COBORU.

Podczas szkolenia analizowano i weryfikowano krajowe metodyki z uwzględnieniem wytycznych UPOV i CPVO. Omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń roślin ozdobnych oraz prawidłową oceną i interpretacją cech w metodykach poszczególnych taksonów.

W drugim dniu szkolenia przeprowadzono kontrolę systemową doświadczeń roślin ozdobnych prowadzonych w SDOO w Chrząstowie, podczas której uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z doświadczeniami arniki i rożnika.

W szkoleniu wzięło udział 12 specjalistów z centrali COBORU, SDOO i ZDOO, a także inspektor COBORU.