Wyszukaj odmianę    Kontakty
Dzień ogórka w Przecławiu

W dniu 22 lipca 2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, COBORU zorganizował „Dzień Ogórka”. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, byli wśród nich przedstawiciele firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych, pracownicy wyższych uczelni (Uniwersytet Rzeszowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), przedstawicieli WIORiN-u, specjaliści COBORU, a także liczni rolnicy, producenci ogórka oraz inne osoby zainteresowane uprawą tego popularnego warzywa.

Przybyli na spotkanie mogli zapoznać się z bardzo bogatą kolekcją odmian tego popularnego w uprawie warzywa (58 obiektów). Prezentowane odmiany pochodziły zarówno z firm krajowych (11 hodowców), jak i zagranicznych (7 przedsiębiorstw). Oceniane odmiany pogrupowano w kilku doświadczeniach reprezentujących różne typy użytkowe: konserwowe, do kwaszenia i korniszonowe. Badania te realizowane są głównie w celu sporządzenia List opisowych odmian zawierających charakterystykę odmian wpisanych do Krajowego Rejestru.

Uczestnicy mogli też osobiści dokonać degustacji i oceny przydatności poszczególnych odmian do krótkoterminowego kwaszenia (na tzw. ogórki małosolne). W programie spotkania były też wykłady, na których zaprezentowano wyniki badań COBORU oraz informacje dotyczące hodowli tego warzywa (dr Z. Witek z Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN) i jego uprawy – szczególnie w zakresie skutecznej ochrony roślin i ich prawidłowego nawożenia.

Podczas wizyty w Przecławiu zapoznano przybyłych gości również z innymi doświadczeniami z warzywami, prowadzonymi do celów sporządzania List opisowych odmian. Szczególne zaciekawienie wzbudziły doświadczenia z fasolą szparagową i papryką.

Zorganizowany w SDOO Przecław „Dzień ogórka” był doskonałą okazją do zapoznania się nowościami odmianowymi oraz aktualną problematyką agrotechniki gatunku, w którego produkcji Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej.