Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 1 lipca 2015 roku w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się pierwsze posiedzenie Opolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano uroczystego wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Herberta Czaję – Prezesa Opolskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pan Antoni Konopka – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Marek Frölich – Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, oraz Pan Marcin Behnke – Zastępca dyrektora COBORU.

W skład Opolskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszły 34 osoby reprezentujących instytucje samorządowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w tym Województwie.

Przewodniczącym Zespołu został Pan Kazimierz Pyziak – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, a zastępcami Pani Agnieszka Krawczyk – Kierownik Działu Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, oraz Pan Władysław Kościelniak.

Część robocza spotkania poświęcona była sprawom organizacji doświadczeń PDO na terenie województwa w sezonie 2015/2016 oraz ustaleniu doborów do doświadczeń z roślinami ozimymi.