Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań WGO rzepaku

W dniach 29-30 czerwca 2015 roku w centrali COBORU oraz w SDOO w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) rzepaku.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia metodyczne związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO z rzepakiem ozimym i jarym , ze szczególnym uwzględnieniem agrotechniki, wykonawstwa obserwacji i pomiarów polowych oraz elektronicznego systemu gromadzenia i przetwarzania danych. Przedstawiono główne założenia aktualizowanej metodyki prowadzenia badań WGO rzepaku. W programie szkolenia uwzględniono również informacje dotyczące badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian rzepaku.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów wygłoszonych przez prof. dr hab. Marka Korbasa i prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego z IOR-PIB w Poznaniu, a dotyczących chorób rzepaku występujących w okresie wegetacji oraz ochrony rzepaku przed szkodnikami. Następnie prof. prof. M. Korbas i M. Mrówczyński oraz dr Ewa Jajor (IOR-PIB Poznań) przeprowadzili warsztaty polowe z identyfikacji i oceny ważniejszych chorób i szkodników rzepaku.

W szkoleniu wzięło udział 36 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Organizatorzy szkolenia dziękują prof. M. Korbasowi, dr Ewie Jajor i prof. M. Mrówczyńskiemu za bardzo poglądowe i atrakcyjne przekazanie informacji nt chorób i szkodników rzepaku, natomiast uczestnikom szkolenia za praktyczne uwagi i spostrzeżenia, które zostaną wykorzystane w nowej wersji metodyki badania WGO rzepaku.