Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta członków Rady Powiatu Średzkiego

W dniu 25 czerwca 2015 rokuroku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy członków Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej Rady Powiatu Średzkiego z jej przewodniczącym Panem Ryszardem Grześkowiakiem na czele..

Goście mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i zakresem działalności Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz funkcjonowaniem rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin uprawnych w Polsce i Unii Europejskiej.

Ponadto wymieniono poglądy na temat możliwych kierunków wzajemnej współpracy.