Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 24 czerwca 2015 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się pierwsze posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Ryszarda Kierzka – Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dr hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli Pan Wiesław Czarnecki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Pan Marcin Behnke – Zastępca dyrektora COBORU.

W skład Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 25 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim. Przewodniczącym Zespołu został wybrany ponownie Pan prof. Franciszek Rudnicki, a zastępcami zostali Pan Leszek Chmielnicki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Nasiennego ROLNAS Sp. z o.o. w Bydgoszczy i jednocześnie Wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej, oraz Pani Barbara Mizdalska – była dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.

Część robocza spotkania poświęcona była sprawom organizacji doświadczeń PDO na terenie województwa w sezonie 2015/16 oraz ustaleniu doborów do doświadczeń z roślinami ozimymi.