Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 23 czerwca 2015 roku w siedzibie Oddziału w Bielicach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Kawęczynie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, powołanego na kadencję 2015-2018, na którym zostały wręczone nominacje podpisane przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Wiktora Szmulewicza – Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej i jednocześnie prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, oraz Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Nominacje członkom Mazowieckiego Zespołu PDO wręczyli Pani Beata Kowalska – Kierownik Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pan Grzegorz Feliks Jaczewski – Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, oraz Marcin Behnke i Stanisław Przystalski – zastępcy Dyrektora COBORU.

W skład Mazowieckiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Emilia Sekulska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie, a zastępcami: Pan Grzegorz Feliks Jaczewski – Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Pan Mirosław Pojmaj – Główny hodowca Oddziału Laski firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., oraz Pan Tadeusz Szymańczak – Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Część robocza spotkania poświęcona była sprawom organizacji doświadczeń PDO na terenie województwa w sezonie 2015/16 oraz ustaleniu doborów do doświadczeń z roślinami ozimymi.

Ponadto Zespół podjął uchwałę popierającą starania dyrekcji COBORU, mające na celu zachowanie przez Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie użytkowanych obecnie pól doświadczalnych. Właściwe funkcjonowanie ZDOO w Kawęczynie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie mazowieckim oraz tworzenia List odmian zalecanych do uprawy na obszarze tego województwa.