Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi odbyło się pierwsze posiedzenie Świętokrzyskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, powołanego na kadencję 2015-2018, na którym zostały wręczone nominacje podpisane przez Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Ryszarda Ciźlę – Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dr hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Nominacje członkom Świętokrzyskiego Zespołu PDO wręczyli Pan Krzysztof Nowak – wójt Gminy Słupia, Pan Marcin Behnke – zastępca Dyrektora COBORU, Pan Piotr Pszczółkowski – Inspektor COBORU oraz Pani Ewa Kotarska – p.o. dyrektor SDOO w Słupi.

W skład Świętokrzyskiego Zespołu PDO weszły 23 osoby. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Ewa Kotarska – p.o. dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi, a zastępcami: Pan Grzegorz Klusek – specjalista Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, oraz Pan Krzysztof Nowak – wójt Gminy Słupia.

Część robocza spotkania poświęcona była sprawom organizacji doświadczeń PDO na terenie województwa w sezonie 2015/2016 oraz ustaleniu doborów do doświadczeń z roślinami ozimymi.