Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 18 czerwca 2015 roku w KH-R „Zielony Gościniec” we Włodzimierzowie oraz na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się pierwsze posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Andrzeja Górczyńskiego – Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, i Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. .

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pan Andrzej Woźniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, oraz Pan Marcin Behnke – Zastępca dyrektora COBORU.

W skład Łódzkiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 25 osób reprezentujących instytucje samorządowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w Województwie Łódzkim. Przewodniczącym Zespołu został wybrany ponownie Pan Przemysław Majchrowski – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, a zastępcami zostali: Pani Wanda Orłowska-Job – Kierownik Działu Hodowli w Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, Pan Andrzej Woźniak – Zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, oraz Pan Leszek Cichoszewski – Zastępca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, kierujący Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Lućmierzu.