Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta Delegacji Litewskiej Państwowej Inspekcji Roślin w SDOO w Krzyżewie.

W dniach 16-18 czerwca 2015 roku w SDOO w Krzyżewie i podległych jej ZDOO gościliśmy delegację Litewskiej Państwowej Inspekcji Roślin (Valstybine Augalininkystes Tarnyba – VCA), zajmującej się m.in. rejestracją odmian roślin i przyznawaniem hodowcom ochrony prawnej do ich odmian na Litwie.

Delegacji przewodniczyła Rasa Zuikiene z centrali oraz główni specjaliści z oddziałów w Kownie, w Pasvalys i w Wilnie: Raimondas Mockaitis, Vida Marčiuskiene, Rometu Motiekiene, Valentas Ščiukauskas, Edita Visockiene, Loreta Klibinskiene-Martišiene, Birute Bileviene, Evaldas Simanavičius.

Program wizyty obejmował spotkanie w SDOO w Krzyżewie, ZDOO w Łyskach oraz ZDOO w Marianowie. W spotkaniach z kierownictwem SDOO w Krzyżewie, której przewodniczył dyrektor Bronisław Puczel, uczestniczyli inspektor COBORU Michał Dybowski oraz kierownicy i specjaliści z SDOO/ZDOO.

Celem spotkania było zapoznanie się z badaniami WGO roślin rolniczych i warzywnych, w tym zasadami rejestracji i rekomendacji odmian roślin w Polsce, oraz zwiedzanie doświadczeń polowych. Ponadto wymieniono poglądy na temat metodyk prowadzenia doświadczeń WGO z roślinami rolniczymi.