Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 15 czerwca 2015 roku w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Panią Ewę Mańkowską – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Leszka Gralę – Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pani Ewa Mańkowska – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pani Urszula Solińska-Marek – dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej, oraz Pan Edward S. Gacek – dyrektor COBORU.

W skład Dolnośląskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 31 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w Województwie Dolnośląskim. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Tomasz Kulon – zastępca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie, a jego zastępcami: Pan Profesor Andrzej Kotecki – Kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, oraz Pan Paweł Dopierała – Dyrektor Hodowli Roślin KWS Lochow Polska Sp. z o.o.