Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 12 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Piotra Walkowskiego – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dr hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Krzysztof Kwiatoń – członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, oraz Pan prof. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU.

W skład Wielkopolskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 29 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w Województwie Wielkopolskim.

Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Ryszard Napierała – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członek m.in. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zastępcami zostali Pan Adam Błochowiak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz Pan Wiesław Małkowski – zastępca dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, kierujący Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie.