Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się pierwsze posiedzenie Lubuskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Panią Elżbietę Annę Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego, Pana Wiesława Piaseckiego – Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pan Zbigniew Kołodziej – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego, Pan Zbigniew Żywień – dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, oraz Pan Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU.

W skład Lubelskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 27 osób. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Zbigniew Kołodziej –przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego, a zastępcami zostali: Pan Marek Żeromski – przewodniczący Zespołu w poprzedniej kadencji, emerytowany dyrektor Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, oraz Pan Wiesław Nowakowski – pracownik Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.