Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli COBORU na Słowacji

W dniach 10-12 czerwca 2015 roku przedstawiciele centrali COBORU: kierownik Zakładu Badania i Oceny OWT – mgr inż. Marcin Król, starszy specjalista ds. OWT roślin zbożowych – mgr inż. Hanna Grzesiek, starszy specjalista ds. OWT i WGO roślin sadowniczych – mgr inż. Józef Perczak, starszy specjalista ds. WGO roślin warzywnych – mgr inż. Katarzyna Bartoszak a także przedstawiciele oddziałów terenowych COBORU: mgr inż. Dorota Głowacz (SDOO w Węgrzcach), mgr inż. Monika Cyfert (SDOO w Słupi Wielkiej) oraz Małgorzata Janik (ZDOO w Masłowicach) złożyli wizytę w Centralnym Kontrolującym i Badawczym Instytucie Rolnictwa (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky) w Bratysławie, instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Słowacji.

Program wyjazdu obejmował wizyty w pięciu stacjach doświadczalnych ÚKSÚP w miejscowościach: Nové Zámky, Veľké Ripňany, Beluša, Spišská Belá, oraz Spišské Vlachy. Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją oceny odmian na Słowacji oraz zakresem prowadzonych tam prac doświadczalnych OWT i WGO, w tym metodykami zakładania doświadczeń, prowadzenia obserwacji i pomiarów itd. Ponadto wymieniono poglądy dotyczące funkcjonowania i działalności obu jednostek oraz omówiono możliwe kierunki dalszej współpracy pomiędzy ÚKSÚP i COBORU.