Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian

W dniu 10 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian w zakresie roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia przyznania hodowcom wyłącznego prawa do 29 odmian roślin rolniczych, 3 odmian roślin warzywnych oraz 1 odmiany z grupy roślin ozdobnych (Gerbery Jamesona), jak również zamierzenie odmowy przyznania hodowcy wyłącznego prawa do 1 odmiany pszenicy zwyczajnej. Dyrektor COBORU podejmując decyzje administracyjne przychylił się do opinii komisji wewnętrznej.