Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 9 czerwca 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się pierwsze posiedzenie Podlaskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Mieczysława Baszko – Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Grzegorza Leszczyńskiego – Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej i Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli Pan Jerzy Leszczyński – członek zarządu Województwa Podlaskiego, i Pan Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU.

W skład Podlaskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 19 osób. Przewodniczącym Zespołu ponownie został wybrany Pan Bronisław F. Puczel – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, a zastępcami zostali Pan Jacek Jasiński – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, oraz Pan Grzegorz Mikołajczyk – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.