Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 8 czerwca 2015 roku w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Roberta Jakubca – Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej, i Pana prof. dra hab. Edwarda S. Gacka – Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pan Robert Jakubiec – prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Janusz Malinowski – reprezentant samorządu województwa lubelskiego, oraz Pan Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU.

W skład Lubelskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 26 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w Województwie Lubelskim.

Przewodniczącym Zespołu ponownie został wybrany Pan Piotr Pszczółkowski – Inspektor COBORU, a zastępcami zostali: Pan dr hab. Jerzy Grabiński – prof. nadzwyczajny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, oraz Pan Bogusław Janociński – członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.