Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 3 czerwca 2015 roku w Krakowie w Sali Sesyjnej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Sowę, Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Czaickiego, i Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – Pana prof. dr hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Zespołu nominacje wręczyli: Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Ryszard Czaicki – Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, oraz Pan Stanisław Przystalski – Zastępca dyrektora COBORU.

W skład Małopolskiego Zespołu PDO, powołanego na lata 2015-2018, weszło 26 osób reprezentujących instytucje samorządowe, naukowe oraz inne zajmujące się sprawami rolnictwa w Województwie Małopolskim.

Przewodniczącą Zespołu ponownie została wybrana Pani Jolanta Madejska – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, a zastępcami zostali Pan Stanisław Flaga – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, oraz Pan Marek Boligłowa – członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej.