Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych oraz Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 2 czerwca 2015 roku w siedzibie Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR w Strzelcach k. Kutna odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych oraz Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. W spotkaniu udział wzięli Pan Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Pan Dariusz Wiraszka – zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przewodniczący i członkowie obu Komisji ds. Rejestracji Odmian, dyrektor i pracownicy COBORU i inni zaproszeni goście oraz kierownictwo HR Strzelce. Ogółem 35 osób.

Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie działalności hodowlanej i nasiennej Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku i roślin zbożowych. Dyrektor COBORU przedstawił prezentację na temat założeń ewolucyjnej hodowli roślin. Uczestnicy spotkania mieli też możność zapoznania się z laboratorium oraz materiałami hodowlanymi w szklarniach oraz w polu.

Niniejszym COBORU w imieniu własnym i wszystkich uczestników spotkania składa serdeczne podziękowania prezesowi HR Strzelce, Panu Wojciechowi Błaszczakowi, i jego współpracownikom za wzorową organizację wyjazdowego spotkania Komisji oraz okazaną gościnność.