Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 29 maja 2015 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu odbyło się pierwsze posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2015-2018), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Pana Olgierda Tomasza Geblewicza, Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – Pana Juliana Sierpińskiego, i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka. Przybyłym na posiedzenie członkom Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli: Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Lech Bany – Wiceprezes ZIR, oraz Pan Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU.

W skład Zachodniopomorskiego Zespołu PDO weszły 34 osoby. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan Jarosław Rzepa – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a zastępcami zostali: Pan Lech Bany – Wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, oraz Pani Anna Werelich – zastępca dyrektora SDOO w Szczecinie Dąbiu, kierująca ZDOO w Białogardzie.