Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 28 maja 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2015-2018), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego – Pana Stanisława Dąbrowę, Prezesa Śląskiej Izby Rolniczej – Pana Romana Włodarza, i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Śląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pani Gabriela Lenartowicz – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pan Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej, oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek.

W skład Śląskiego Zespołu PDO weszło 35 osób. Przewodniczącym Zespołu ponownie został wybrany Pan Norbert Styrc – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, a zastępcami zostali: Pan Janusz Wita – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Pan Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej, i Pan Robert Karpeta – zastępca dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.