Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 27 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2015-2018), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Władysława Ortyla, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej – Pana Stanisława Bartmana, i Dyrektora Centralnego Ośrodka – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka. Przybyłym na posiedzenie członkom Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli Pan Lucjan Kuźniar – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek.

W skład Podkarpackiego Zespołu PDO weszło 26 osób. Przewodniczącą Zespołu ponownie została wybrana Pani Maria Kozioł – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, a zastępcami: Pani prof. Dorota Bobrecka–Jamro – Kierownik Katedry Produkcji Roślinnej na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, i Pan Mieczysław Majcher – emerytowany dyrektor IHAR ZD Ożańsk.