Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie kadry finansowo-księgowej
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

W dniach od 25 do 28 maja 2015 r. w Wigrach (woj. podlaskie) odbyło się coroczne szkolenie kadry finansowo-księgowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, w którym udział wzięli pracownicy działów finansowo-księgowych i działów administracyjnych Centrali COBORU oraz stacji doświadczalnych oceny odmian.

W dniu 26 maja 2015 r. Pan Leszek Lewandowicz (doradca podatkowy, wykładowca SKWP) przeprowadził szkolenie z zakresu zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W dniu 27 maja 2015 r. odbyły się warsztaty księgowe, podczas których omówione zostały bieżące problemy dotyczące działalności finansowo-księgowej COBORU.

Dyrekcja COBORU oraz wszyscy uczestnicy szkolenia składają serdeczne podziękowania Panu Bronisławowi Puczelowi, dyrektorowi SDOO w Krzyżewie, oraz innym zaangażowanym osobom w przygotowaniu i wzorową organizację szkolenia oraz miłą atmosferę podczas pobytu.