Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań WGO z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi

W dniach 20-21 maja 2015 roku w Słupi Wielkiej i Śremie Wójtostwie przeprowadzono szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych drobnonasiennych.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia metodyczne związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO z roślinami bobowatymi drobnonasiennymi w uprawie na zieloną masę, ze szczególnym uwzględnieniem agrotechniki, wykonywania obserwacji i pomiarów polowych oraz elektronicznego systemu gromadzenia danych. Na doświadczeniach odmianowych z lucerną siewną i komonicą zwyczajną zaprezentowano technikę wykonywania pomiaru wysokości roślin w zależności od fazy rozwojowej roślin i jakości plonu zielonki. Przedyskutowano główne elementy elektronicznej wersji metodyki badań WGO z ww. grupą roślin pastewnych. W programie szkolenia uwzględniono również informacje dotyczące badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian bobowatych drobnonasiennych.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy zapoznali się z badaniami i prowadzeniem doświadczeń w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, która działa w ramach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Na zakończenie, w drugim dniu szkolenia, przedstawiciel DSV Polska Sp. z o.o. przedstawił prezentację nt. mieszanek odmian bobowatych drobnonasiennych z trawami stosowanych w praktyce..

W szkoleniu wzięło udział 25 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych COBORU z całego kraju i P.W. FAROL w Falęcinie k. Torunia, a także czterech inspektorów COBORU oraz trzech przedstawicieli firmy Maisadour.

Organizatorzy szkolenia dziękują Polowej Stacji Doświadczalnej IOR w Winnej Górze za przyjęcie grupy specjalistów i umożliwienie zapoznania się z warsztatem badawczym.