Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta uczestników Sekcji Roślin Oleistych i Włóknistych Europejskiej Izby Nasiennej (ESA)

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie COBORU oraz w SDOO w Słupi Wielkiej gościliśmy ponad 20 uczestników posiedzenia Sekcji Roślin Oleistych i Włóknistych Europejskiej Izby Nasiennej (ESA), z przewodniczącym tej sekcji Panem Dietmarem Brauerem z firmy hodowlanej „Saatzücht Hans Lembke KG”, Niemcy na czele. Organizatorem posiedzenia ww. Sekcji ESA odbywającej się w dniach 15 i16 kwietnia 2015 roku w Poznaniu był Oddział Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie. Spotkanie prowadzone było w języku angielskim.

W trakcie spotkania dyrektor, prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił strukturę organizacyjną, zadania i przebieg działalności urzędowej COBORU w zakresie rejestracji, ochrony prawnej, rekomendacji odmian roślin uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu prac nad roślinami oleistymi i włóknistymi. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja, dotycząca głównie organizacji badań porejestrowych w Polsce oraz możliwościom rejestracji i uprawy w naszym kraju odmian rzepaku ozimego i jarego typu „clearfield”, cechujących się naturalną tolerancję na imazamoks – substancję aktywną herbicydu o nazwie Cleravis.

Ponadto goście mieli możliwość zapoznania się z przechowalnią prób nasion wzorcowych odmian oraz doświadczeniami odmianowymi z rzepakiem ozimym prowadzonymi w SDOO w Słupi Wielkiej.