Wyszukaj odmianę    Kontakty
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr Eugeniusza Bilskiego

W dniu 23 marca 2015 roku, z inicjatywy dyrekcji COBORU, w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się okolicznościowe spotkanie z byłym dyrektorem COBORU - prof. dr Eugeniuszem Bilskim z okazji 90-lecia urodzin Profesora.

W spotkaniu, poza Jubilatem, uczestniczyli: prof. dr hab. Henryk Burczyk (przyjaciel Jubilata i były wiceminister rolnictwa), byli pracownicy COBORU, a także dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian oraz, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian i inspektorzy COBORU.

W trakcie spotkania okolicznościowe słowa oraz życzenia do Profesora wygłosili: dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward Gacek, prof. dr hab. Henryk Burczyk, przedstawiciele stacji doświadczalnych oceny odmian oraz współtwórca COBORU – mgr inż. Kazimierz Dmochowski. Następnie głos zabrał prof. Eugeniusz Bilski, który podziękował za organizację spotkania, ciepłe słowa i złożone życzenia oraz podzielił się wspomnieniami z okresu tworzenia i pierwszych lat funkcjonowania COBORU. Przedstawiono też retrospekcję zdjęć Jubilata z różnych okresów jego pracy w COBORU oraz późniejszych jego spotkań z pracownikami COBORU.

Po oficjalnej części spotkania okolicznościowego odbyło się spotkanie towarzyskie.