Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU

W dniu 23 marca 2015 roku w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU.

Zebranie prowadziła przewodnicząca Rady - Pani mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO w Przecławiu. Przedmiotem posiedzenia były sprawy finansowe, plan inwestycyjny na 2015 rok oraz polityka inwestycyjna w następnych latach.