Wyszukaj odmianę    Kontakty
Przejście na emeryturę dyrektor SDOO w Ciciborze Dużym – mgr inż. Wiesława Czajki

W dniu 23 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Pana mgr. inż. Wiesława Czajkę – długoletniego dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Ciciborze Dużym, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1991 roku.

Podziękowano mu za wieloletnią, wzorową pracę oraz za duży wkład w realizację i poziom działalności statutowej COBORU.

Dyrektor COBORU poinformował również, że następcą Pana Wiesława Czajki na stanowisku dyrektora SDOO w Ciciborze Dużym będzie, wyłoniony w drodze naboru, Pan mgr inż. Marian Sekulski, były kierownik SDOO w Seroczynie, pełniący w ostatnich latach funkcję wójta gminy Wodynie.