Wyszukaj odmianę    Kontakty
Przejście na emeryturę dyrektor SDOO w Chrząstowie – mgr inż. Barbary Mizdalskiej

W dniu 23 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Panią mgr inż. Barbarę Mizdalską, długoletnią dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Podziękowano jej za wieloletnią, wzorową pracę oraz za duży wkład w realizację i poziom działalności statutowej COBORU.

Pani Barbara Mizdalska w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie pracowała nieprzerwanie od 1 lipca 1976 roku, początkowo jako stażysta, specjalista, inspektor oceny odmian (od 1982 roku), a od 2003 roku jako Dyrektor SDOO.

Dyrektor COBORU poinformował również, że następcą Pani Barbary Mizdalskiej na stanowisku dyrektora SDOO w Chrząstowie będzie, wyłoniona w drodze naboru, Pani mgr inż. Beata Kaliska, dotychczasowy kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego w tej Stacji.