Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada kadry kierowniczej COBORU

W dniach 23-24 marca 2015 roku, w siedzibie Centrali COBORU w Słupi Wielkiej, odbyła się narada kadry kierowniczej COBORU, w której udział wzięli dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian, inspektorzy Centralnego Ośrodka oraz główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian.

Narada była głównie poświęcona podsumowaniu sytuacji finansowo-księgowej i ekonomiczno-gospodarczej COBORU w roku 2014 oraz planom badań i doświadczeń COBORU w sezonie wegetacyjnym 2014/2015. Ponadto poruszane były sprawy organizacyjno-prawne, a także tematy związane zamówieniami publicznymi i polityką inwestycyjną COBORU.