Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 19 lutego 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 26 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 4, pszenica zwyczajna – 11, pszenżyto – 4, żyto - 8).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:

  Jęczmień
- KWS Kosmos (d. KW 6-130) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Quadriga (d. 116A-2C) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Vincenta (d. AC 07/022/2) - odmiana dwurzędowa typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
   
Pszenica zwyczajna
- Consus (d. LEU 90217) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Delawar (d. Hadm. 28008-08) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Florencia (d. NIC06-4364-B) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Gimantis (d. WB 564609) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Janosch (d. BB 619609) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Malibu (d. KW 8182-3-09) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Leandrus (d. STRU 114009) - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Pokusa (d. STH 6512) - jakosciowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Rockefeller (d. Sj 8584007) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Silenus (d. STRU 091995.2) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Skippy (d. NIC08-4107-SB) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
   
Pszenżyto
- Lombardo (d. SW 010r) - odmiana pastewna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed BV
- Panteon (d. BOH 1512) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Trapero (d. DC 03110/04) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Trefl (d. MAH 7012) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
   
Żyto
- Dańkowskie Granat (d. DC 200) - odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Daniello (d. KWS-H140) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Livado (d. KWS-H141) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Nikko (d. KWS-H139) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Poznańskie (d. AND 13) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- SU Nasri (d. HYH270) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Promotor (d. HYH272) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Swift (d. HYH273) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
   
Natomiast wydanie postanowień o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru oraz podjęcie ostatecznych decyzji w sprawie jednej odmiany jęczmienia ozimego zostało z konieczności odroczone do jesieni 2015 roku i jest uwarunkowane uzyskaniem przez tę odmianę pozytywnego wyniku badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) w roku 2015. Dotyczy to odmiany:
- Brosza (d. BKH 8012) - odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"