Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych

W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian tej grupy roślin. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian roślin pastewnych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru siedmiu odmian roślin pastewnych.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Groch siewny:

- Arwena (d. DS326) – odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin wąskolistny:

- Lazur (d. PRH 178/12) - odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

- Salsa (d. WTD 2012) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Rumba (d. WTD 2112) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Soja:

- Aligator - odmiana późna do bardzo późnej; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- Madlen (d. SP-16) - odmiana dość późna; zgłaszający: Hodowla Soi AgroYoumis Polska sp. z o.o.

Kostrzewa czerwona:

- Matylda (d. AND 1611) – odmiana pastewna, oktoploidalna, wczesna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin

  sp. z o.o.