Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji Wewnętrznych COBORU

W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru pięciu odmian roślin rolniczych (wiechlinowatych), 12 odmian roślin warzywnych i ośmiu odmian roślin sadowniczych. Po posiedzeniu Komisji, Dyrektor COBORU wydał stosowne postanowienia o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian:

ROŚLINY ROLNICZE (odmiany traw nieprzeznaczone do uprawy na cele pastewne)

Kostrzewa trzcinowa

- Sun Devil (d. JS12TFB) - odmiana heksaploidalna, średniowczesna; zgłaszający: Grassland Farms sp. z o.o.

Wiechlina łąkowa

- Jackpot (d. KB12-213) - odmiana apomiktyczna jednoklonowa, późna; zgłaszający: Grassland Farms sp. z o.o.

Życica trwała (syn. rajgras angielski)

- Gravity (d. JS12PRB2) - odmiana diploidalna, średniowczesna; zgłaszający: Grassland Farms sp. z o.o.

- Kennedy (d. JS12PRB) - odmiana diploidalna, średniopóźna; zgłaszający: Grassland Farms sp. z o.o.

- Spyglass (d. JS12PRB1) - odmiana diploidalna, średniowczesna; zgłaszający: Grassland Farms sp. z o.o.

 

ROŚLINY WARZYWNE

Bób

- Rambos (d. NOE-812) - odmiana wczesna, o typie wzrostu niesamokończącym; zgłaszający: SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.

Fasola zwykła karłowa

- Krakuska (d. POL-B 112) - odmiana szparagowa o żółtych strąkach; zgłaszający: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN sp. z o.o.

Marchew jadalna

- Baladis (d. BB 1085) - odmiana mieszańcowa, wczesna; zgłaszający: Alseed Agro Antoni Lipniewski

Oberżyna

- Gortina (d. YT 83-144) - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Fux-Flora Horti Trading Co. Oskar Uszyński

Ogórek

- Brawo (d. PME 112) - odmiana mieszańcowa, konserwowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Marian Pędziński

Papryka

- Balladyna (d. ZIF 112) - odmiana, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu; zgłaszający: PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o.

Pietruszka

- Messis (d. PA 609) - odmiana naciowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK

Rzodkiewka

- Salsa (d. NOE 16) - odmiana mieszańcowa, o kulistych korzeniach, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.

Szpinak

- Fulla (d. SP 2901) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK

- Magni (d. SP 2909) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK

- Modi (d. SP 2903) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK

- Saga (d. SP 2907) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

- Pagacz - odmiana o późnym terminie zbioru owoców; zgłaszający: Grzegorz Pagacz, Biała Rządowa

Jeżyna

- Ruczaj (d. 97464) - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa Brzezna sp. z o.o.

Truskawka

- Grandarosa (d. T-03021-12) - odmiana o średnim terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

- Magdusia - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Marian Lisowski, Świerklaniec

Wiśnia

- Mazowia (d. Kolia) - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

Jabłoń – podkładki

- POZ1 (d. Nr 1) - podkładka wegetatywna dla jabłoni o średniej sile wzrostu; zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- POZ6 (d. Nr 6) - podkładka wegetatywna dla jabłoni o słabej sile wzrostu; zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- POZ13 (d. Nr 13) - podkładka wegetatywna dla jabłoni o słabej sile wzrostu; zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W tym samym dniu odbyło się też posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian w zakresie roślin ozdobnych i sadowniczych. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia przyznania wyłącznego prawa hodowcom 24 odmian roślin ozdobnych (dotyczące 10 odmian chryzantemy wielokwiatowej, siedmiu odmian powojnika, dwóch odmian wierzby wiciowej i żywotnika zachodniego oraz jednej odmiany jałowca płożącego, świerka kłującego i tawuły szarej) oraz czterech odmian roślin sadowniczych (dotyczące jednej odmiany wiśni, jeżyny, truskawki i podkładki gruszy). Dyrektor COBORU przychylił się do opinii komisji.